Uroboros polystyren

Jan Mladovský

 
Zpět: Kalendář
 

Výstava se uskuteční od 15. 6. 2018 do 31. 12. 2018 v chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli.
Chrám je otevřen v červnu až září denně 10-18, v říjnu o víkendech 10-16, dále v adventu a v dalších měsících dle individuální domluvy. Během festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena do večerních hodin.

Jan Mladovský je umělec a kurátor žijící v Česku a Velké Británii.

Podnětem výstavy UROBOROS POLYSTYREN, která poprvé proběhla vloni v pražské Galerii Makráč, je spolupráce vědců Ústavu makromolekulární chemie Akedemie věd ČR a umělce Jana Mladovského. Výsledkem je instalace zaměřená na jeden z nejběžnějších polymerů, polystyren. Tato makromolekulární látka byla zvolena coby materiál k realizaci instalace pro svojí termoplastickou vlastnost smršťovat se a schopnost miniaturizovat obraz vykreslený na svém povrchu, v tomto případě grafické znázornění své vlastní molekuly. Zároveň je polystyren, zrovna jako mnohé další plasty, zajímavé a kontroversní téma, zvláště z ekologického hlediska globalizovaného světa.

Instalace průzračných miniatur, zavěšených a vánkem se pohybujících podle visuté lávky vysoko pod klenbou lodi kostela, využívá ideálních světelných podmínek, které se zde nachází díky prostorové souhře okenních průniků do světle šedých ploch a stavebních prvků barokního interiéru. Video displej, zobrazující do nekonečna se opakující proces tvorby průzračných destiček, je zavěšen z visuté lávky. Analogicky tak koresponduje s miniaturami zavěšenými nahoře. Divák je tím vyzýván k výstupu do lodi kostela, kde se mu naskýtá příležitost přes lávku se projít a zhlédnout krystalické miniatury třpytící se po celé její délce.

Výstavu pořádá Zámecké návrší Litomyšl spolu s Ústavem
makromolekulární chemie Akademie věd ČR.