Zpět: Úvod / Návštěvnický program

Červená věž

Poslední dochovaná část městského opevnění

 

Červená věž, součást opevnění z doby kolem roku 1490. Nazývá se podle zbarvení lámané opuky, z níž byla vystavěna. Na věži je znak Kostků z Postupic.