Děkujeme za podporu v tomto složitém roce. Vaší podpory si moc vážíme.

Více informací

Školení

Pořádejte školení na místě kam jezdí každý rád. Vyplatí se to!

Pořádáte školení? Lektorujete? Plánujete letní školu? Pomůžeme vám připravit úspěšnou akci. Své kurzy u nás hned vyprodáte. Zaměstnanci na vaše školení pojedou s nadšením. Kouzlo Litomyšle a zámeckého areálu totiž funguje stoprocentně.

Jak to děláme?

 • Nabízeme krásné historické prostory plné inspirace a podněcující kretivity. Už jste školili třeba v kostele, nebo na vyhlídce nad městem? Je to prostě Litomyšl co přitahuje.
 • Zařaďte do školení náš doprovodný program. Dá vašemu školení jiskru a podpoří cíle vaší vzdělávací akce.
 • Kompletní servis je pro nás samozřejmostí. Prozkoumejte jaké  služby nabízíme.
 • Speciálně pro pořadatele školení jsme připravili výhodný balíček.

 

Školící balíček plný výhod - do 30 osob

Tohle všechno od nás dostanete:

 • Projekční techniku (plátno 2,4 x 2,4, projektor, PC, prezenter)
 • Internetové připojení
 • 4 x flipchart, papíry, sada barevných fix
 • Desky s chlopněmi pro každého účastníka, propisky, tužky
 • Lektorský box: Balík papírů A4, 4 x lepidlo na papír, 4 x sada barevných fix, samolepící bločky - 4 barvy, 4 x nůžky, 1 sešívačka, ořezávátko, guma, lepící guma, 4 x voskovky, průhledná izolepa
 • Ozvučení reprodukovaného zvuku s možností připojení do PC
 • Mobiliář (židle a stoly), narovnaný dle zvoleného schématu
 • Elektrické přípojky pro každého účastníka
 • Rozlévanou vodu ze džbánků, sklenice
 • Nástěnné hodiny
 • Vlhčené ubrousky na ruce
 • Stopky a zvoneček

Podmínky, za kterých lze balíček čerpat:

 • Maximální počet účastníků akce je 30 osob
 • Akce bude probíhat v době od 7:30 do 16:30
 • Konkrétní prostory, ve kterých akce proběhne, určí pronajímatel (Zámecké návrší), nejpozději 3 týdny před akcí
 • Na čerpání balíčku není automatický nárok a lze ho čerpat pouze v případě volných kapacit

Cena balíčku:

6 900 Kč / 1. den
4 900 Kč / 2. a všechny další dny
Ceny jsou včetně 21% DPH

Nezávazná rezervace termínu

Lucie Rádrová, 420 602 247 405, lucie.radrova@zamecke-navrsi.cz

 

 

 

Potřebujte se poradit?

Lucie Rádrová
420 602 247 405
lucie.radrova@zamecke-navrsi.cz

Zeptejte se

 

 

 

 

 

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.