Svatba v Piaristickém kostele v Litomyšli

Chcete mít svatební obřad v Chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli? Na této stránce se dozvíte co pro to musíte udělat a najdete zde také odpovědi na nejčastejší dotazy.

Jak si zarezervovat termín?

  1. Zavolejte na číslo + 420 602 245 405 nebo napište na svatby@zamecke-navrsi.cz. Sdělíme vám zda je v požadovaném termínu a hodině obřad možný.
  2. V případě civilního obřadu vám musí stejný termín potvrdit i matrika, v případě církevního obřadu farnost. I v případě církevní svatby je nutné svatební obřad matrice ohlásit!
  3. Už vám potvrdila termín obřadu matrika/farnost i Zámecké návrší? Pokud ano, zbývá už jen vyplnit objendávku: Závazná objenávka

 

Jaká je cena obřadu?

Cena za obřad je 11 000 Kč včetně DPH.

 

Co cena za obřad zahrnuje?

  • Rezervaci prostoru po dobu svatebního obřadu navíc s časem 30 min. před a 30 min. po obřadu.
  •  Základní květinovou výzdobu.
  • Základní ozvučení - mikrofon pro oddávajícího př. svatebčany
  • Přípitek
  • Možnost focení v prostorách chrámu včetně vyhlídky
  • Pronájem varhan a clavinovy

 

Jak bude zajišťěna organizace obřadu?

Organizaci obřadu samotného a oddávajícího zajišťuje v případě civilního obřadu matrika, v případě církevního obřadu farnost.

V prostorách kostela je zakázáno házet rýži, živé okvětní lístky ap. Děkujeme za respektování.

 

Kdo nám zajistí hudbu?

Hudební doprovod je ve vaší režii, včas si jej proto zajistěte. Pokud budete chtí, tak vám hudební doprovod můžeme zajistit jako samostatnou službu. Zajistíme vám i nazvučení kapely či jednotlivých nástrojů - cena bude zálažet na vašich požadavcích.

V kostele jsou k dispozici kostelní varhany nebo elektrický klavír. 

Pokud se rozhodnete pro reprodukovanou hudbu, připravte si skladby s podrobným popisem na flash disk a předejte nám jej v týdnu před obřadem. Spuštění hudby zajistí náš technik a je v ceně obřadu.

Kontakt na muzikanty:

Petr Jiříček, +420 774 525 958, správce varhan, varhany, klavír, zpěv, / http://svatebni-tony.webnode.cz
Dominik Veselý, + 420 733 375 571, klavír

 

Kde budeme parkovat?

Pro obřady konané v sobotu je vyhrazeno parkování v Jiráskově ulici na nestandardních místech.
Kapacita někdy nepostačuje a je nutné parkovat v přilehlých ulicích. Privátní parkování pro nevěstu a případně další 1-3 auta je zajištěno přímo u kostela.

Mapka parkovacích míst ke stažení.

 

Věděli jste že na Zámeckém návrší můžete mít celou svatbu na jednom místě? Najdete tu krásná místa pro svatební obřad, sály pro svatební hostinu i ubytování až pro 70 hostů. Navíc vám půjčíme vybavení na svatbu i mimo Zámecké návrší.

Prozkoumejte možnosti.

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.