Podzimní program v Coworkingu Kočárovna v Litomyšli
David Zandler

Autor článku: David Zandler

LITOMYŠL / Coworking Kočárovna na Zámeckém návrší v Litomyšli čeká podzim plný zajímavých kurzů a přednášek. Těšit se můžete na jógu, kurzy improvizace, hodiny anglické konverzace, školení pro obchodníky, kurz vektorové grafiky nebo na workshop praktického používání sociálních sítí k marketingovým účelům. V rámci oblíbeného pořadu na víno s… vás čeká setkání s imagemakerem a profesionálním obchodníkem, který vás naučí prodat svou myšlenku.

„Podzimní program bude v Coworkingu Kočárovna skutečně nabitý a pro někoho bude možná složité si z široké nabídky vybrat. Naštěstí jsou kurzy v týdnu sestaveny tak, že je možné stihnout všechno,“ vysvětluje s úsměvem David Zandler – ředitel příspěvkové organizace Zámecké návrší, která se o provoz coworkingového centra stará. „Všechny kurzy začínají kolem 18. hodiny. Je to ideální čas, který navazuje na otevírací dobu centra a umožňuje lidem pohodlný přechod ze zaměstnání. I když na kurzy pořádané u nás jezdí i lidé bydlící poměrně daleko, například v Novém městě na Moravě, což samozřejmě svědčí o jejich oblíbenosti,“ pokračuje David Zandler.

Pondělky budou už tradičně patřit józe. Tento kurz vede a pořádá zkušená lektorka Anna Doubravová, a jak sama říká, je to jóga, která je inspirovaná Litomyšlí. Přijďte si pro klid a relaxaci. Čeká na vás OMYSL. Úterní večery můžete prožívat s Paleťáky. Tato improvizační skupina vymyslela a velice úspěšně realizuje intenzivní kurz improvizačních dovedností pro začátečníky. Jedná se o nejefektivnější metodu seberozvoje, při které se navíc hodně pobavíte. Každých čtrnáct dní ve středu si můžete do coworkingu přijít popovídat anglicky. Betty’s english tea time začíná jak jinak než přesně v pět. V uvolněné atmosféře nad čajem si můžete rozvíjet své konverzační dovednosti a dozvědět se při tom novinky ze Zámeckého návrší. O něco později bude mít ve středu svůj kurz Lukáš Suchý. Pojmenoval ho Noty pro obchodníky a podzimní témata se týkají etikety, vyjednávání, vedení lidí, prezentačních dovedností, networkingu, řízení času a priorit. Lukáš je skutečný profík a právě na jeho kurzy někteří lidé dojíždějí i přes dvě hodiny. Kdo nestihne jeho kurz, může zajít s Lukášem na víno. Ve středu 28. listopadu bude mít od 18. hodiny v coworkingu přednášku na téma „Jak prodat svou myšlenku“. Grafika bez grafika, tak se jmenuje čtyřdílný kurz, který můžete od října navštěvovat ve čtvrtek a na kterém se naučíte prakticky používat bezplatný grafický program Inkscape. Poznáte, že na všechno opravdu nepotřebujete profesionálního grafika a že vyrobit například pěkný letáček není vůbec nic těžkého. Na kurz o grafice navážou od listopadu „Sociální sítě prakticky“.  Na tomto workshopu si na svém reálném projektu zkusíte vytvářet například placené reklamy. Nejen že se naučíte dělat marketing na sociálních sítích, ale navíc budete odcházet se spuštěnou a otestovanou vlastní kampaní.

Coworking Kočárovna je také místem setkávání podnikatelů. Každých čtrnáct dní ve čtvrtek se můžete nechat pozvat na podnikatelskou snídani. Jste podnikatel a chcete rozšířit své podnikání? Hledáte další zajímavý investiční záměr a zdroj příjmů? Nebo jste zaměstnanec a uvažujete o tom, že začnete sami podnikat? Představte své podnikání a vyměňte si zkušenosti s dalšími podnikateli v regionu.

Už v pondělí 1. října od 18:00 půjdeme na víno s Veronikou Marešovou. Tato mladá a sympatická dáma se živí jako imagemaker a tvrdí, že vzhled je odrazem našeho charakteru a sebevědomí. Co přesně znamená pojem image, co vše v našem životě ovlivňuje a jak díky ní můžeme podpořit svoji osobnost? Veronika nám vysvětlí rozdíly a souvislosti ve vnímání vnitřní a vnější krásy. Ukáže nám nástroje, jak obě tyto části vzájemně propojit, aby byly v souladu s našimi hodnotami, postojem k životu, osobním i pracovním životem. Podělí se s námi o zkušenosti imagemakera z praxe, které Vám pomohou ucelit si svůj styl, aby byl pro Vás jedinečný a zapamatovatelný.

Více informací o jednotlivých kurzech a akcích, jejich cenách a možnostech přihlášení najdete na webové stránce: www.facebook.com/coworkingkocarovna nebo na stránkách Zámeckého návrší www.zamecke-navrsi.cz

„Rádi bychom také oslovili všechny pořadatele různých kurzů a školení, kteří hledají vhodné prostory. Budeme rádi, když se nám ozvou. Zámecké návrší je jeden z největších konferenčních areálů v památce UNESCO a s pořádáním podobných akcí máme bohaté zkušenosti. Rádi podpoříme nové projekty, které tak mají možnost získat atraktivní adresu na zámku,“ uzavírá David Zandler.

www.facebook.com/coworkingkocarovnawww.zamecke-navrsi.cz/coworking_kocarovna

Coworking Kočárovna je sdílený prostor, který můžete využít jako svou kancelář, klubovnu nebo studovnu. Podobné prostory využívají nejvíce lidé, kteří pracují na volné noze a nechtějí nebo nepotřebují vlastní kancelář. Společný prostor s ostatními jim navíc umožní potkávat nové lidi, sdílet své myšlenky a nápady.

Coworking Kočárovna nabízí uživatelům plně vybavené prostředí. K dispozici je barevná tiskárna, skener, telefon, projektor, malé papírnictví, kuchyňka, zasedací místnost a samozřejmě internet. Otevřeno je v pracovních dnech od 9:00 do 17:00. Není potřeba nic objednávat. Stačí přijít, dát si kávu, která je v ceně vstupenky, a začít pracovat.

Mohlo by vás zajímat

Shakespeare v Litomyšli

Shakespeare v Litomyšli

První ročník divadelního festivalu Shakespeare v Litomyšli se uskuteční na open-air scéně zámeckého nádvoří. Program zahájí slavnostní koncert ZUŠ OPEN, pokračovat bude autogramiádou prof. Martina Hilského a vyvrcholí inscenací dramatu Hamlet s Jaroslavem Pleslem, Veronikou Khek Kubařovou nebo Hynkem Čermákem. 

 

Přečíst celý článek
David Zandler

Autor článku: David Zandler

Adventní Litomyšl

Adventní Litomyšl

O adventu se na litomyšlské zámecké návrší slétají andělé a shlížejí na program Andělských adventních nedělí. Ten je plný koncertů, pohádek, světel, ohňů a provoněný gurmánskými specialitami z probíhajícího trhu. Přijeďte o adventu do Litomyšle! V předvánočním období je opravdu andělsky krásná.

 

Přečíst celý článek
David Zandler

Autor článku: David Zandler

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.


Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.