Zámecké návrší navráceno do života

Autor článku:

Pravidelní návštěvníci festivalu jistě s napětím sledovali stavební práce, které probíhaly na Zámeckém návrší, v dějišti Mezinárodní operního festivalu Smetanova Litomyšl v uplynulých čtyřech letech. I letos si mnozí povšimnou, že ne vše je ještě zcela hotovo, přesto se velký projekt Revitalizace Zámeckého návrší v průběhu června letošního roku chýlí ke svému úspěšnému závěru. Již předloni mohli návštěvníci festivalu shlédnout výstavu Václava Boštíka v novém sále v Zámecké jízdárně, kde od loňského roku probíhají také pravidelné overtury k večerním festivalovým pořadům. Od loňského roku mohli návštěvníci využívat také nové společenské sály v Zámeckém pivovaru, kafeterii v bývalé kočárovně a navštívit nádherný piaristický chrám Nalezení sv. Kříže. V červnu letošního roku je dokončována také přístavba piaristické koleje a postupně jsou uváděny do života expozice Andělé na návrší a Dětský program. I době čilého festivalového ruchu budou moci letos návštěvníci narazit na zámeckém návrší také na skupinky dětí prozkoumávající Zámecké návrší a jeho historii. Již od loňského roku totiž v nově revitalizovaných prostorách probíhá projekt Škola na zámku. Zážitkové vzdělávací programy Školy na zámku tak již navštívilo přes 1200 nadšených dětí a zájem neustále roste. S blížícím se úplným závěrem projektu je tak na čase bilancovat a shrnout, co vše projekt přinesl. 

Projekt Revitalizace zámeckého návrší byl financován z prostředků Integrovaného operačního programu, jehož smyslem a cílem je mimo jiné obnova památek, včetně jejich oživení a navrácení do života společnosti. V letech 2011 – 2015 bylo celkem investováno přes 400 milionů korun. Na projektu se podílela čtveřice renomovaných českých architektonických kanceláří – AP Atelier Josefa Pleskota (předzámčí, Zámecký pivovar), Atelier HŠH  (jízdárna, horní nádvoří, konírna, kočárovna a zámecký park), Marek Štěpán (chrám Nalezení sv. Kříže), Atelier Burian - Křivinka  (Piaristická kolej + přístavba). Projekt zahrnuje nejenom rekonstrukci jedenácti historických objektů, ale také kulturní a vzdělávací programy, jako jsou Škola na zámku, Dětský program nebo expozice Andělé na návrší.  Hlavním cílem celého projektu je tedy zejména plnohodnotné zapojení cenného areálu do organismu města a regionu a jeho využití jako nadregionálního centra kultury, vzdělávání a společenského života. 

Piaristická kolej s přístavbou
Budova bývalé piaristické koleje byla postavena v roce 1643 jako součást komplexu budov Piaristického kláštera. Kolej prošla v rámci projektu kompletní rekonstrukcí a dnes zde sídlí 4 ateliéry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. 

Chrám Nalezení sv. Kříže
Barokní chrám Nalezení sv. Kříže byl vystavěn v letech 1714 – 1725. Ve své historii čtyřikrát vyhořel a po roce 1968 byl uzavřen a postupně chátral. V rámci projektu byl kostel doslova navrácen do života. V chrámu vznikla nová expozice Andělé na návrší a krásná vyhlídka na město. Dnes je tedy chrám nejenom duchovním místem rozjímání, ale i expozicí církevního umění a kulturní síní zároveň. 

Zámecký pivovar
Výstavba pivovaru byla dokončena roku 1630. Barokní podobu získal kolem roku 1730. Objekt byl postupně zrekonstruován ve dvou etapách v letech 2000 – 2006 a 2011 – 2013.  Dnes je objekt opět kompletně využit. Najdeme zde školicí centrum, kanceláře, depozitáře, učebny, ale i ubytovací kapacity, společenské sály nebo expozici Rodný byt Bedřicha Smetany.

Jízdárna
Na budovu bývalého pivovaru navazuje jízdárna z první třetiny 18. století. V rámci rekonstrukce byl do budovy bývalé jízdárny vestavěn multifunkční kulturní sál o kapacitě až 400 návštěvníků.

Kočárovna a Dětský pavilon
Budova kočárovny byla původně přízemní a sloužila jako prostor, kam byly umisťovány kočáry. V roce 1977 byla renovována a zvýšena o jedno patro. V rámci novodobé rekonstrukce vznikla v přízemí nová kafeterie a v prostoru před kočárovnou Dětský pavilón s interaktivními prvky. 

Konírna Budova konírny postavená kolem roku 1725 je dominantou tzv. Horního nádvoří. Do dosud nevyužité části objektu byl vestavěn labyrint, který je součástí rozsáhlého Dětského programu na Zámeckém návrší. 

Zámecké zahrady
Současná podoba parku obklopujícího zámek ze tří stran pochází z konce 18. století. Tehdy proměnili Valdštejni-Vartemberkové její jihozápadní část orientovanou směrem k městu ve francouzskou zahradu. Dolní část zahrady nacházející se v severní části areálu byla koncipována jako anglický park. Park byl v rámci projektu kompletně zrenovován, došlo k odstranění amfiteátru z 50. let 20. století a přibylo zde několik moderních prvků.

Předzámčí
Jako předzámčí je dnes označován prostor kolem ústřední komunikace, Jiráskovy ulice, s parčíkem kolem sochy Aloise Jiráska. Jiráskova ulice ústí v ústřední prostor, jemuž dominuje průčelí bývalého zámeckého pivovaru. Díky vydláždění a obnově zeleně zde vzniklo nové náměstíčko. 

Dětský programZákladní myšlenkou tohoto programu je propojení jednotlivých objektů na Zámeckém návrší (konírna, Dětský pavilon, chrám Nalezení sv. Kříže, muzeum a zámek) a jejich historii jednotnou linkou interaktivních zastavení, která dětem dobový historický kontext přiblíží zábavnou formou. 

Andělé na návrší
Expozice poskytuje prostřednictvím atraktivních vizuálních prostředků prostor pro setkávání návštěvníka s uměleckými díly české křesťanské kultury období baroka. Umělecká díla pochází z farností Královéhradecké diecéze a většina z nich je vystavena zcela poprvé. Součástí expozice je také vstup na vyhlídku mezi věžemi na průčelí chrámu Nalezení sv. Kříže. 

Škola na zámku
Škola na zámku je jedinečným projektem propojujícím zážitkovou pedagogiku a genius loci lokality Zámecké návrší v Litomyšli. Využívá potenciál vazby na dobové reálie, památky kulturního dědictví a významné osobnosti, které ve městě pobývaly. V aktuální nabídce jsou převážně dvouhodinové programy pro základní a střední školy zaměřené na hudbu, výtvarné umění, architekturu a historii. 

Prozkoumejte revitalizované Zámecké návrší - vydejte se na Architektonickou prohlídku Od pískovce k laminátu

Provedeme Vás po Zámeckém návrší, kde již řadu let vstupuje do harmonického dialogu nová architektura s architekturou historickou. Prohlídkový okruh je zaměřen na historické budovy Zámeckého návrší v Litomyšli zrekonstruované v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší, který je financován z prostředků Integrovaného operačního programu. Hlavním tématem těchto speciálních prohlídek je vztah soudobé architektury a historické zástavby. Představuje jednotlivé objekty v historickém kontextu a zároveň přibližuje architektonické koncepce jejich obnovy.

Prohlédněte si s námi tuto jedinečnou historickou lokalitu a nahlédněte na ni zcela novýma očima.

Prohlídka trvá cca 90 minut a začíná v Piaristickém chrámu. Lze ji objednat na tel. čísle 727 878 444.

Mohlo by vás zajímat

Nadupaný letní program na zámeckém návrší

Nadupaný letní program na zámeckém návrší

Festivalovou atmosféru v Litomyšli vystřídala ta prázdninová. Těšit se můžeme na tradiční i nové letní festiválky a na zámeckém návrší nás čeká léto plné prohlídek a koncertů. Pojďte se podívat, koho letos uvidíme na pódiu zámecké open-air scény, a co dalšího vás v areálu renesančního zámku čeká.

 

Přečíst celý článek
Letní prohlídky v Litomyšli

Letní prohlídky v Litomyšli

Léto je tady! Festival Smetanova Litomyšl a jeho bohatý doprovodný program jsou v plném proudu, otevřena je zbrusu nová expozice Rodného bytu Bedřicha Smetany a návštěvníky vítá také zámecký pivovar a chrám Nalezení sv. Kříže. Umělecká díla a kulturní zážitky číhají na každém kroku ;)

 

Přečíst celý článek

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.


Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.