Programy pro rodiny s dětmi

Zámecké návrší, to není žádné vyčerpávající obcházení památek!

Máme za to, že výlety si musí užít všichni účastníci zájezdu. Děti se nikdy nesmí nudit tam, kde rodiče něco zaujme, dospělí musí mít dost příležitostí k odpočinku, kdy jejich potomky zabaví někdo jiný. To vše nejlépe zdarma.

Budovy, které se nacházejí na Zámeckém návrší, stejně jako volná prostranství byla v posledních desetiletích komletně zrekonstruována. Při plánování jejich nové podoby a náplně bylo vždy myšlenou stejnou měrou na dospělé i na děti. Tím vznikl poměrně ojedinělý komplex památek, kde na každém kroku narazíte na zábavu pro rodiny.

1. Litomyšlení

Jednou z prvních věcí na kerou při plánování rodiného výletu zaměřte svou pozornost je Litomyšlení. Tento interaktivní program, kerý zabaví všechny věkové kategori a opravdu vás vtáhne do děje se nachází na mnoha místech návrší a pokud s pracovním listem obejdete všechny stanoviště, buďte si jistí, že vám neuniklo nic z toho nejzajímavějšího, co zde lze vidět.

2. Regionální muzeum Litomyšl

Regionální muzeum Litomyšl každoročně pořádá výstavu pro rodiny s dětmi (např Retrogaming, Zdeněk Miler dětem nebo Fenomén igráček), jejíž spoučástí jsou pravidelně i interaktivní prvky. V období mezi výstavami připravuje muzeum ve svém přízemí rozsáhlou letní a zimní hernu. Na tomtéž patře najdete také úžasnou miniaturu litomyšlského náměstí, kde lze vstupovat do jednotlivých domů a objevoat tajemství ukrytá uvnitř. O patro výš se můžete přenést zpátky do historie prostřednictvím převlékárny a udělat historickou fotografii celé rodině. Pokud máte zájem o extra zážitek a suvenýr v jednom, můžete si zde vyrobit vlastní sgrafito!

3. Vzhůru k Andělům

Nezapomeňte se zastavit hned vedle v chrámu Nalezení sv. Kříže. Možná vás překvapí, že kostel ukrývá dvoupatrovou rodinnou hernu, odkud se vám rozhodně nepodaří odejít během pěti minut.

4. Muzeum panenek

Jen o kousek dál je Muzeum panenek a hraček, kde si na své přijdou nejen holčičky.

5. Chvíle pro odpočinek

Potřebujete pauzu? Pojďte se poválet na deku do Klášterních zahrad, kde i ti nejmenší mohou volně pobíhat, v létě se koupat v mělkém bazénku, zatímco rodiče přemůže polední únava. Dopřejte si podvečerní piknik v zámecké zahradě. Dejte si skvělou kávu nebo lehký oběd v el lamínu, zatímco potomci si užijí školu rytířů a dvorních dam přímo před kavárnou.

6. Cesta z města

Jste tu na víc dní a chcete se podívat i jinam než do centra města? Máme pro vás dva skvělé tipy. Areál za Sokolovnou je opravdový dětský ráj a s těmi většími si můžete zahrát třeba na zbrusu novém minigolfovém hřišti.
Deset minut chůze za městem se nachází Primátorská hráz s restaurací, dětským hřištěm, trampolínami a bazénkem. Hráz je obklopena dvěma rozsáhlými hřišti fotbalgolfu.

Možností jak nakombinovat ideální rodinný výlet je nepřeberné množství, můžete si být jisti, že to bude nezapomenutelné.

Pokud byste chtěli informace, které jste nenalezli výše, neváhejte se na nás obrátit.

 

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.