Jak se dostanete na Zámecké návrší v Litomyšli

CESTA NA UBYTOVÁNÍ V HOTELU ZÁMECKÝ PIVOVAR LITOMYŠL

V případě, že dorazíte na ubytování až po otevírací době recepce, kontaktujte prosím nejdříve naší recepční a dohodněte se s ní na možnosti vyzvednutí klíčů od pokoje ve schránce na klíče. Poté využijte následující pokyny. 

VYZVEDNUTÍ KLÍČŮ OD POKOJE VE SCHRÁNCE

Vyzvedněte si klíče od pokoje ve schránce umístěné na velkých dřevěných vratech z boku budovy na adrese Jiráskova 133, Litomyšl, 570 01, naproti Muzeu domečků, panenek a hraček. Schránka je označena naším logem. Kód ke schránce a číslo pokoje Vám předem napíše recepční nebo budou klíče ve schránce označeny Vaším jménem. V případě, že ve schránce bude více klíčů, vyzvedněte si prosím pouze klíče, které jsou určené pro Vás. Poté schránku zavřete a otočte čísly tak, aby schránku nemohl otevřít nikdo cizí. Nad schránkou si všimněte čtečky na kartu, přiložte k ní kartu, dveře se Vám odemknou. Jděte ke skleněným dveřím před Vámi. Pokud budou zamčené, otočte zámkem. Poté po Vaší levé ruce budou dřevěné dveře a u nich opět čtečka na kartu. Přiložte kartu, dveře se odemknou, vstupte dovnitř a pokračujte po schodech nahoru.

CESTA NA POKOJ S VÝHLEDEM NA ZÁMEK (pokoj č. S2.01, S2.02, S2.03)
Až vyjdete první schody, dejte se doleva a následně zase doleva. Přijdete do místnosti s posezením, kde se zároveň nachází i přístup k pokojům s výhledem na zámek.

CESTA NA POKOJ S PRACOVNOU V MEZONETU (pokoj č. S3.01, S3.02, S3.03, S3.04, S3.05)
Až vyjdete první schody, dejte se doleva k prvním tmavým dveřím. Za dveřmi jděte po černých kovových schodech nahoru. Na chodbě již najdete svůj pokoj podle čísla, které je na kartě.

CESTA NA BEZBARIÉROVÝ POKOJ (B2.55)
Po projití vraty po Vaší pravé ruce uvidíte dřevěné dveře. Přiložte prosím kartu na černou kliku. Dveře se odemknou. Projděte chodbou až dozadu. Zde se nachází výtah. Jeďte do druhého patra. Po levé straně po výstupu z výtahu uvidíte dveře. Přiložte kartu ke čtečce vedle nich a projděte chodbou až na konec, po levé straně najdete dveře od Vašeho pokoje.

CESTA NA HOSTELOVÝ POKOJ (J3.19 - J4.13)
Až vyjdete tyto první schody, dejte se doprava. Před Vámi budou další schody, vyjděte je. Ocitnete se v patře, kde je sociální zařízení, společná kuchyňka a společenská místnost s televizí. V případě, že máte číslo pokoje začínající číslem 3, jste ubytováni v třetím patře. V případě, že číslo pokoje začíná číslem 4, jste ubytováni ve čtvrtém patře a je třeba vyjít ještě mlynářské schody.

OTEVÍRÁNÍ DVĚŘÍ
U většiny dveří je čtečka na kartu. Stačí k ní přiložit kartu a dveře se odemknou.
Z druhé strany dveří bývají zámky, kde stačí zmáčknout prostředek a dveře se odemknou. V případě, že byste nevěděli, jak dveře otevřít, u každého zámku jsou popisky s návodem.

POKUD MÁTE OBJEDNANOU SNÍDANI

Snídaně se podává od 7:30 do 9:30 formou švédských stolů. Snídaňová místnost je označena cedulkou a nachází se těsně před betonovými schody na hostel.

POKUD NEMÁTE PŘEDEM ZAPLACENO A NEJSTE ZAPSÁNI V KNIZE HOSTŮ
Pokud nemáte ještě zaplaceno za pobyt a nejste zapsáni na základě předložení občanského průkazu do knihy hostů, druhý den po příjezdu se prosím dostavte na recepci vše vyřešit.

POKUD MÁTE ZAPLACENO PŘEDEM A JSTE ZAPSÁNI V KNIZE
Pokud potřebujete odjet dříve, než bude recepce otevřená, vhoďte prosím klíč do bílé schránky na vnitřní straně vrat, na kterých byla zvenčí schránka pro vyzvednutí klíčů.

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ POBYT

 

CESTA NA UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU UNESCO

Nejdříve si vyzvedněte klíče od pokoje ve schránce umístěné na velkých dřevěných vratech z boku budovy na adrese Jiráskova 133, Litomyšl, 570 01. Schránka je označena naším logem. Kód ke schránce Vám předem napíše recepční. V případě, že ve schránce bude více klíčů, vyzvedněte si prosím pouze klíče, které jsou určené pro Vás. Poté schránku zavřete a otočte čísly tak, aby schránku nemohl otevřít nikdo cizí. 

Nad schránkou si všimněte čtečky na kartu, přiložte k ní kartu, dveře se Vám odemknou. Jděte ke skleněným dveřím před Vámi. Pokud budou zamčené, otočte zámkem. Projděte až na první nádvoří zámku a dejte se prava. Projděte kolem fontány přes parkoviště na horním nádvoří až k úřednickému domu čp. 134, kde se nachází Apartmán UNESCO.

Do budovy vstupte dřevěnými dveřmi a projděte chodbou až na konec. Otevřete dveře po Vaší pravé ruce a uvidíte bílé dveře vlevo. Ty odemkněte a vystoupejte po schodech nahoru. Zde se nachází Apartmán UNESCO.

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ POBYT

 

CESTA NA UBYTOVÁNÍ V UBYTOVNĚ ZA HUBIČKU

Nejdříve si vyzvedněte klíče od pokoje ve schránce umístěné na velkých dřevěných vratech z boku budovy na adrese Jiráskova 133, Litomyšl, 570 01. Schránka je označena naším logem. Kód ke schránce Vám předem napíše recepční. V případě, že ve schránce bude více klíčů, vyzvedněte si prosím pouze klíče, které jsou určené pro Vás. Poté schránku zavřete a otočte čísly tak, aby schránku nemohl otevřít nikdo cizí. 

Nad schránkou si všimněte čtečky na kartu, přiložte k ní kartu, dveře se Vám odemknou. Jděte ke skleněným dveřím před Vámi. Pokud budou zamčené, otočte zámkem. Projděte až na první nádvoří zámku a dejte se prava. Vedle prvních dřevěných dveří po Vaší pravici, kde se nachází teké vstup do Rodného bytu Bedřicha Smetany, uvidíte čtečku na karty. Přiložte k ni kartu a vstupte dovnitř. Vyjděte po schodech nahoru a u bílých dveří opět přiložte kartu ke čtečce. Dejte se po schodech doleva. Po levé straně objevíte malá dvířka, která vedou do Ubytovny za Hubičku.

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ POBYT

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.