Smetanova Litomyšl

Špičková hudba, šustění slavnostní róby, cinkání skleniček a romantická renesanční architektura. Chill out v trávě na druhé scéně.
Vítejte na Smetanově Litomyšli.

Festival Smetanova Litomyšl je neodmyslitelně spjat s klasickou hudbou a především operou. Od svého vzniku v roce 1946 však urazil dlouhou cestu a dnešní podtitul Národní festival přiléhavě popisuje jeho povahu. K návštěvě Litomyšle zve totiž publikum napříč různými žánry. Na jedné straně nechybí vrcholní interpreti vážné hudby od nás i ze zahraničí, na druhé festival nabízí široké multižánrové přesahy. Samostatnou sekcí jsou Festivalové zahrady, které připravují program opravdu pro každého, včerně rodin s malými dětmi.

Hlavním dějištěm festivalu je druhé nádvoří Zámku Litomyšl. Prostor semknutý ze tří stran arkádami je zaplněn konstrukcí pódia a především stupňovitým hledištěm, které samo o sobě stojí za povšimnutí. Díky na míru šité technologii totiž v případě nepříznivého počasí diváky zakryje střecha, při horké letní noci naopak nic nebrání, aby nebe bylo kulisou probíhajícího představení. Jednotlivé pořady se však z daleka nekonají jen zde. Dalšími dějišti jsou zámecká jízdárna, litomyšlské chrámy, či smetanův dům. Od roku 2012  každoročně ožívá festivalem také 15 km vzdálený rokokový zámek Nové Hrady. Zdejší stagiona uvádí vždy několik dní po sobě vlastní inscenace barokní opery.

Festivalové zahrady se v nedávné době staly novou a oblíbenou součástí Smetanovy Litomyšle. Jedná se o free zónu s druhou scénou, která se nachází v Klášterních zahradách. Tento prostor sám o sobě přímo vyzývá k příjemným zážitkům, odpočinku v trávě a k tomu, strávit zde nějaký čas s celou rodinou. Místo hlediště jsou na trávě rozmístěny sedací pytle a lehátka, na dosah je skvělé občerstvení včetně prvotřídní autobusové kuchyně nebo dobroty z venkovního grilu. Festivalové zahrady probíhají po dobu celého festivalu. Ve všední dny lze shlédnout přenosy či záznamy koncertů na velkoplošné obrazovce, o víkendu pak program tvoří koncerty, divadelní představení, workshopy a programy pro děti. Přijít můžete bez přípravy, na místě vás vybaví vším co byste mohli potřebovat - dekou, deskovými hrami nebo piknikovým košem.

Druhý nejstarší hudební festival v České republice se koná každoročně na přelomu června a července a trvá bezmála celý měsíc! Přijďte i vy ochutnat atmosféru Litomyšle, která je v pravdě smetanovou.

 

 

 

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.