Zpět: Úvod / Návštěvnický program

Fakulta restaurování

Unoverzita Pardubice

 

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních kontinuálně navazuje na tradice studia restaurování v Litomyšli. V současné době je Fakulta restaurování respektovanou, velmi otevřenou a dynamickou součástí Univerzity Pardubice, jedním z několika mála pracovišť v České republice, která zabezpečují výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů. Vzdělávací programy zacílené na restaurování a konzervování uměleckých a umělecko-řemeslných děl byly od počátku postaveny na úzké mezioborové spolupráci odpovídající současným trendům péče o hmotné kulturní dědictví. Náplní činnosti FR je nejen vzdělávání, ale i výzkum na národní i mezinárodní úrovni.  

 

25.5. - 30.7. Mezi vazy - výstava soutěžních prací studentů Ateliéru Restaurování a konzervace papíru, kteří realizují jejich vlastní umělecké ambice na poli knižní vazby. Expozice je umístěna v Červené věži.

 

15.6. - 30.9. Jeden ze čtyř Tradiční výstava, která každý rok představuje práce studentů jednoho z ateliérů fakulty.