Zpět: Úvod / Návštěvnický program

Rodný byt Bedřicha Smetany

Skladatelovo dětství v Litomyšli

 

V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Návštěvníkům se snaží přiblížit atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve výběru pak také jejich odraz ve Smetanově tvorbě. V hlavních rysech jsou představeny též ostatní Smetanovy "domovy" (Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Göteborg, Jabkenice).

 

Ve skladatelově rodném bytě je otevřen také interaktivní program "Proč bychom se netěšili…" Hravou formou se můžete blíže seznámit s životem a dílem Bedřicha Smetany. Všechny nabízené programy vznikly při příležitosti významných výročí skladatelova života – 190 let od narození a 130 let od úmrtí.