Zámecké návrší p.o.

Zámecké návrší p.o.
Chrám Nalezení sv. Kříže
info@zamecke-navrsi.cz
+420 727 878 444
www.zamecke-navrsi.cz
Jiráskova 133, Litomyšl
Detail

Litomyšlení
info@zamecke-navrsi.cz
+420 727 878 444
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Architektonické prohlídky
info@zamecke-navrsi.cz
+420 727 878 444
www.zamecke-navrsi.cz/prohlidky
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Coworking Kočárovna
coworking@zamecke-navrsi.cz
+ 420 777 100 897
www.zamecke-navrsi.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Čtení pod lavicí
Škola na zámku
info@skolanazamku.cz
+420 727 878 444
www.skolanazamku.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Zámecké zahrady
info@zamecke-navrsi.cz
+420 777 100 897
www.zamecke-navrsi.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Infocentrum Litomyšl

Infocentrum Litomyšl

Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Národní hudební festival Smetanova Litomyšl

www.smetanovalitomysl.cz

461 612 575, 461 616 070

festival@smetanovalitomysl.cz

 

Jan Pikna, ředitel společnosti

+420 724 300 502, pikna@smetanovalitomysl.cz

 

Eva Piknová, ředitelka komunikace

+420 724 505 099, piknova@smetanovalitomysl.cz

 

Ing. Bc. Barbora Krejčí, vedoucí propagace a PR
+420 724 063 039,  barbora.krejci@smetanovalitomysl.cz

 

Mgr. Jana Bisová, tisková mluvčí

+420 607 050 485, bisova@smetanovalitomysl.cz

 

MgA. Leoš Krejčí, vedoucí produkce

+420 602 712 164, krejci@smetanuvdum.litomysl.cz

 

Lenka Moravcová, manažerka produkce

+420 737 110 916, moravcova@smetanovalitomysl.cz

 

Eva Žáčková, produkční

+420 607 050 482, zackova@smetanovalitomysl.cz

 

Jitka Nazdravetská, manažerka prodeje vstupenek

+420 602 457 338, tickets@smetanovalitomysl.cz

 

Ivana Baarová, vedoucí provozu zámeckého sklepení
+420 724 063 041, baarova@smetanovalitomysl.cz

 

Miloš Filipi, technik
+420 724 063 040, filipi@smetanovalitomysl.cz

 

Jana Flachová, ekonomka
+420 724 508 384, flachova@smetanovalitomysl.cz

 

Ivana Voříšková, vedoucí kanceláře
+ 420 725 981 646, recepce@smetanovalitomysl.cz

 

 

Zámecké sklepení
baarova@smetanovalitomysl.cz
724 063 041
sklepeni.smetanovalitomysl.cz
Detail

Státní zámek Litomyšl

Státní zámek Litomyšl

Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl

+420 461 615 067

litomysl@npu.cz

www.zamek-litomysl.cz

 

Mgr. Zdeňka Kalová, DiS., kastelán zámku

+420 775 422 218

Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl

Zámek Litomyšl
litomysl@npu.cz
+ 420 461 615 067
www.zamek-litomysl.cz
Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl
Detail

Evropské školící centrum o.p.s.

Evropské školící centrum o.p.s.

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl
Městská obrazárna
galerie@litomysl.cz
+420 461 614 765
www.galerie.litomysl.cz/
Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl
Detail

Fakulta restaurování

Regionální muzeum v Litomyšli

Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

+420 461 615 287

info@rml.cz

www.rml.cz

Datová schránka: hbuk7hg

 

Odloučené pracoviště - zámecký pivovar

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

+420 461 615 821

 

Rodný byt Bedřicha Smetany

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

+420 461 616 723

 

Mgr. René Klimeš, ředitel

+420 739 031 849, +420 461 611 160, klimes@rml.cz

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

kurátor sbírek: nábytek, kuřácké potřeby

 

Mgr. Petr Chaloupka, zástupce ředitele

+420 605 508 753, +420 461 615 821, chaloupka@rml.cz

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

kurátor sbírek: kartografie, numizmatika, faleristika, filatelie, sfragistika, militária, technika, hodiny, doprava, sport, geologie, paleontologie, botanika, zoologie

 

Mgr. Jana Němcová, archeolog

+420 739 031 857, +420 461 540 170, nemcova@rml.cz

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

kurátorka sbírek: archeologie, kamnářství

 

 

Regionální muzeum v Litomyšli
info@rml.cz
+420 461 615 287
www.rml.cz
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
Detail

Rodný byt Bedřicha Smetany
info@rml.cz
461 615 287
www.rml.cz/cs/muzeum/rodny-byt-bedricha-smetany.html
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
Detail

Římskokatolická farnost Litomyšl

Římskokatolická farnost Litomyšl

Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl

+420 461 612 263

fara@lit.cz

www.farnostlitomysl.cz

 

P. František Beneš SDB, administrátor

P. Jiří Štorek SDB, farní vikář

P. Mgr. Jiří Veselý SDB, farní vikář

P. Josef Kopecký SDB

Mgr. Karel Dvořák, kaplan, jáhen

1. mateřská škola Litomyšl

1. mateřská škola Litomyšl

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

+420 461 613 290

1ms@litomysl.cz

www.skolkalitomysl.cz

 

Mgr. Vítězslava Borovičková, ředitelka

+420 724 312 096

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

 

Mgr. Martina Míková, zástupce ředitele

+420 722 007 966

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli