Zámecké návrší p.o.

Zámecké návrší p.o.

 

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

+ 420 777 100 897

info@zamecke-navrsi.cz

www.zamecke-navrsi.cz/organizace

IČO: 71294058

Číslo účtu: 257996309/0300 

Datová schránka: o3wm3x

 

Ing. David Zandler, ředitel

+420 777 100 897, david.zandler@zamecke-navrsi.cz

Zámecký pivovar - Jiráskova 133

pronájmy prostor

 

Ing. Jana Sedláčková, ekonomka, účetní, mzdy

jana.sedlackova@zamecke-navrsi.cz

Zámecký pivovar - Jiráskova 133

 

Mgr. Petra Jiráňová, programová vedoucí

petra.jiranova@zamecke-navrsi.cz

Zámecký pivovar - Jiráskova 133

Škola na zámku

 

Karel Telecký, produkce, lektor

+420 723 743 760, karel.telecky@zamecke-navrsi.cz

Zámecký pivovar - Jiráskova 133

 

Helena Marie Hendrych, programová vedoucí

+420 727 878 444, helena.hendrych@zamecke-navrsi.cz

Zámecký pivovar - Jiráskova 133

 

Iva Kubíčková, asistentka, svatební obřady

+420 732 330 744, iva.kubickova@zamecke-navrsi.cz

 Zámecký pivovar - Jiráskova 133

 

Patrik Neri Renza, Dis., správa a údržba

patrik.renza@zamecke-navrsi.cz

Zámecký pivovar - Jiráskova 133

 

Josef Vaněk, technik

+420 607 009 486, josef.vanek@zamecke-navrsi.cz

 Zámecký pivovar - Jiráskova 133

 

Tadeáš Renza, technik, gastroprovoz

+420 739 787 053, tadeas.renza@zamecke-navrsi.cz

Zámecký pivovar - Jiráskova 133

 

Martin Pelikán, technik

+420 601 087 200, martin.pelikan@zamecke-navrsi.cz

Zámecký pivovar - Jiráskova 133

Magdalena Jetelová - The essentials is no more visible
Chrám Nalezení sv. Kříže
info@zamecke-navrsi.cz
+420 727 878 444
www.zamecke-navrsi.cz
Jiráskova 133, Litomyšl
Detail

Litomyšlení
info@zamecke-navrsi.cz
+420 727 878 444
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Architektonické prohlídky
info@zamecke-navrsi.cz
+420 727 878 444
www.zamecke-navrsi.cz/prohlidky
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Coworking Kočárovna
coworking@zamecke-navrsi.cz
+ 420 723 743 760
www.zamecke-navrsi.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Čtení pod lavicí
Škola na zámku
info@skolanazamku.cz
+420 727 878 444
www.skolanazamku.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Zámecké zahrady
info@zamecke-navrsi.cz
+420 777 100 897
www.zamecke-navrsi.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Detail

Infocentrum Litomyšl

Infocentrum Litomyšl

Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Zámecké sklepení
baarova@smetanovalitomysl.cz
724 063 041
sklepeni.smetanovalitomysl.cz
Detail

Státní zámek Litomyšl

Státní zámek Litomyšl

Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl

+420 461 615 067

litomysl@npu.cz

www.zamek-litomysl.cz

 

Mgr. Zdeňka Kalová, DiS., kastelán zámku

+420 775 422 218

Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl

Zámek Litomyšl
litomysl@npu.cz
+ 420 461 615 067
www.zamek-litomysl.cz
Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl
Detail

Evropské školící centrum o.p.s.

Evropské školící centrum o.p.s.

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl
Městská obrazárna
galerie@litomysl.cz
+420 461 614 765
www.galerie.litomysl.cz/
Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl
Detail

Fakulta restaurování

Regionální muzeum v Litomyšli

Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

+420 461 615 287

info@rml.cz

www.rml.cz

Datová schránka: hbuk7hg

 

Odloučené pracoviště - zámecký pivovar

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

+420 461 615 821

 

Rodný byt Bedřicha Smetany

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

+420 461 616 723

 

Mgr. René Klimeš, ředitel

+420 739 031 849, +420 461 611 160, klimes@rml.cz

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

kurátor sbírek: nábytek, kuřácké potřeby

 

Mgr. Petr Chaloupka, zástupce ředitele

+420 605 508 753, +420 461 615 821, chaloupka@rml.cz

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

kurátor sbírek: kartografie, numizmatika, faleristika, filatelie, sfragistika, militária, technika, hodiny, doprava, sport, geologie, paleontologie, botanika, zoologie

 

Mgr. Jana Němcová, archeolog

+420 739 031 857, +420 461 540 170, nemcova@rml.cz

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

kurátorka sbírek: archeologie, kamnářství

 

 

Regionální muzeum v Litomyšli
info@rml.cz
+420 461 615 287
www.rml.cz
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
Detail

Rodný byt Bedřicha Smetany
info@rml.cz
461 615 287
www.rml.cz/cs/muzeum/rodny-byt-bedricha-smetany.html
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
Detail

Římskokatolická farnost Litomyšl

Římskokatolická farnost Litomyšl

Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl

+420 461 612 263

fara@lit.cz

www.farnostlitomysl.cz

 

P. František Beneš SDB, administrátor

P. Jiří Štorek SDB, farní vikář

P. Mgr. Jiří Veselý SDB, farní vikář

P. Josef Kopecký SDB

Mgr. Karel Dvořák, kaplan, jáhen

1. mateřská škola Litomyšl

1. mateřská škola Litomyšl

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

+420 461 613 290

1ms@litomysl.cz

www.skolkalitomysl.cz

 

Mgr. Vítězslava Borovičková, ředitelka

+420 724 312 096

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

 

Mgr. Martina Míková, zástupce ředitele

+420 722 007 966

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli