Zpět: Úvod / Návštěvnický program

Škola na zámku

Renesance ve vzdělávání

 
Škola na zámku je výjimečným projektem propojujícím zážitkovou pedagogiku a genius loci lokality Zámecké návrší v Litomyšli. Využívá potenciál vazby na dobové reálie, památky kulturního dědictví a významné osobnosti, které ve městě pobývaly. V aktuální nabídce naleznete převážně dvouhodinové programy zaměřené na hudbu, výtvarné umění, architekturu, historii, tvůrčí psaní nebo environmentální výchovu. Pestrá nabídka nabízí možnost krátkodobých programů i vícedenních pobytů. Pro zájemce má Škola na zámku  programy šité na míru nebo pronájem prostor určených k individuální výuce.
Aktuální nabídku programů naleznete zde.

 

FB: Skolanazamku