Zámek Litomyšl

Pravděpodobně největší venkovní galerie na světě má téměř 8000 obrazů

Stojící na samém vrcholu Olivetské hory je zámek jednou z nejvýznamějších renesančních památek v Čechách. Byl postaven z lásky a to je kvalita, která s časem nemizí. Pokud se rozhodnete k jeho návštěvě, čeká vás nejen setkání se špičkovou dobovou  architekturou, zažijete na vlastní kůži také velkolepost, vzdušnost, malebnost i neopakovatelné scenérie zámeckých arkád.

Zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO povtrdil jedinečnost celého zámeckého areálu v roce 1999. Zámek vystavěl Vratislav II z Pernštejna v letech 1568-1581 pro svou krásnou španělskou choť Marii Manrique de Lara. Dalšími majiteli se postupně stali Trattmansdorffové, Waldstein – Wartenbergové a Thurn – Taxisové. Stavba se pyšní svou unikátní sgrafitovou výzdobou, zdi pokrývá 8000 psaníček s originálními motivy a vzácný soubor figurálních sgrafit. Velkou raritou je klasicistní zámecké divadélko s dochovaným souborem jevištních dekorací od Josefa Platzera v tzv. kukátkovém uspořádání. Na světě najdete pouze tři další původní divadélka tohoto typu.

Zámek Litomyšl nabízí kromě základní prohlídkové trasy také zkrácenou prohlídku, vhodnou např. pro rodiny s malými dětmi a prodloužený okruh pro náročnější návštěvníky. Základní trasa představuje to nejzajímavější ze zámku – unikátní zámecké divadlo, figurální sgrafita a reprezentační sály. Prodloužený prohlídkový okruh je navíc rozšířen o návštěvu hostinských pokojů a zámecké kaple. V budově zámku můžete dále navštívit mimořádnou expozici historických klavírů Národního muzea, Městskou obrazárnu ve 3. patře zámku a expozici soch Olbrama Zoubka v Zámeckém sklepení.

Aktuální otevírací doba

Reprezentační sály a divadlo (okruh I.)

úterý až neděle:
09.00 - 15.00
(platné od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020)

Soukromými pokoji a kaplí (okruh II.)

úterý až neděle:
09.00 - 15.00
(platné od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020)

Zobrazit celou otevírací dobu

Zámek Litomyšl

Reprezentační sály a divadlo (okruh I.)

1. 5. 2020 - 31. 5. 2020 úterý až neděle: 09.00 - 15.00
1. 6. 2020 - 30. 6. 2020 úterý až neděle: 09.00 - 16.00
1. 7. 2020 - 5. 7. 2020 středa až neděle: 09.00 - 17.00
6. 7. 2020 - 7. 7. 2020 pondělí: 09.00 - 17.00
8. 7. 2020 - 31. 8. 2020 úterý až neděle: 09.00 - 17.00
1. 9. 2020 - 27. 9. 2020 úterý až neděle: 09.00 - 16.00
28. 9. 2020 - 28. 9. 2020 pondělí: 09.00 - 16.00
29. 9. 2020 - 30. 9. 2020 středa: 09.00 - 16.00
1. 10. 2020 - 27. 10. 2020 sobota až neděle: 09.00 - 15.00
28. 10. 2020 - 1. 11. 2020 středa až neděle: 09.00 - 15.00
2. 11. 2020 - 31. 12. 2020 Zavřeno

Soukromými pokoji a kaplí (okruh II.)

1. 5. 2020 - 31. 5. 2020 úterý až neděle: 09.00 - 15.00
1. 6. 2020 - 30. 6. 2020 úterý až neděle: 09.00 - 16.00
1. 7. 2020 - 5. 7. 2020 středa až neděle: 09.00 - 17.00
6. 7. 2020 - 7. 7. 2020 pondělí: 09.00 - 17.00
8. 7. 2020 - 31. 8. 2020 úterý až neděle: 09.00 - 17.00
1. 9. 2020 - 27. 9. 2020 úterý až neděle: 09.00 - 16.00
28. 9. 2020 - 28. 9. 2020 pondělí: 09.00 - 16.00
29. 9. 2020 - 30. 9. 2020 středa: 09.00 - 16.00
1. 10. 2020 - 27. 10. 2020 sobota až neděle: 09.00 - 15.00
28. 10. 2020 - 1. 11. 2020 středa až neděle: 09.00 - 15.00
2. 11. 2020 - 31. 12. 2020 Zavřeno

Mimořádné změny otevírací doby:

Zavřeno 7.7.2020
Zavřeno 29.9.2020
Zavřeno od 15.00

Vstupné

Možnost platit hotově i platební kartou.
Dospělí 160 Kč
Mládež 6-15 let 110Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodinné vstupné 420Kč
Zobrazit podrobné vstupné

Státní zámek Litomyšl

Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl
+420 461 615 067
litomysl@npu.cz
www.zamek-litomysl.cz

Více kontaktů

Akce, co jsou za rohem

30. 5. 2020 15:00 - 18:00

Den dětí na Fotbalgolfu

Svátek dětí v pohybu.

Rozbalte si další akce

12. 6 - 13. 6. 2020

Noc kostelů

Vzhůru za nočním dobrodružstvím.

Rozbalte si další akce

12. 6 - 13. 6. 2020

Světelná show v Chrámu Nalezení sv. Kříže

Vzhůru za nočním dobrodružstvím.

Rozbalte si další akce

Čtěte náš blog! Tipy, co z vás udělají výletníka i pořadatele par excellence

Ubytování v srdci UNESCO

Ubytování v srdci UNESCO

Chcete poznat Litomyšl opravdu dobře? Potom vám jeden den rozhodně stačit nebude. Až budete v Litomyšli hledat ubytování, určitě si nenechte ujít příležitost bydlet přímo v srdci památky UNESCO a v domě, ve kterém se narodil Bedřich Smetana.

 

Přečíst celý článek
David Zandler

Autor článku: David Zandler

Největší laserový kříž v České republice

Největší laserový kříž v České republice

Večerní prohlídka Chrámu Nalezení sv. Kříže patří mezi největší zážitky při návštěvě Litomyšle. Světlené instalace od Václava Ciglera a Michala Motyčky otevřely nové dimenze ve vnímání interiéru této barokní perly Východních Čech. Největší světelný kříž v ČR a dýchající obětní stůl. V dalším díle Šmejdění po Zámeckém návrší se s námi vydejte na večerní dobrodružství do kostela.

 

Přečíst celý článek
David Zandler

Autor článku: David Zandler

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.


Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.