Starší videa z koupací výzvy 1. až 50. den

50. DEN s 1. FBC Polička 141 vstupenek = 141 sekund (zbývá 16 054)

49. DEN 83 vstupenek = 83 sekund (zbývá 16 195)

48. DEN 116 vstupenek = 116 sekund (zbývá 16 278)

47. DEN s Eva Lamelová 117 vstupenek = 117 sekund (zbývá 16 394)

46. DEN 65 vstupenek = 65 sekund (zbývá 16 511)

45. DEN 78 vstupenek = 78 sekund (zbývá 16 576)

44. DEN 156 vstupenek = 156 sekund (zbývá 16 654)

43. DEN s Aneta Fišerová a Hana Kadlecová 116 vstupenek = 116 sekund (zbývá 16 810)

42. DEN s Lucka Urbanová 149 vstupenek = 149 sekund (zbývá 16 926)

41. DEN s František Dragomir 40 vstupenek = 40 sekund (zbývá 17 075)

40. DEN s Lukáš Brýdl 67 vstupenek = 67 sekund (zbývá 17 115)

39. DEN na táboře 139 vstupenek = 139 sekund (zbývá 17 182)

38. DEN speciál s Petr Brzek z televize NOVA >> Reportáž zde

38. DEN s Jan Smejkal, Martin Dvorak, David Neumann a Jan Horák 90 vstupenek = 90 sekund (zbývá 17 321)

37. DEN s "Bedřichem"  92 vstupenek = 92 sekund (zbývá 17 411)

36. DEN s Dita Dvořáková  41 vstupenek = 41 sekund (zbývá 17 503)

35. DEN s Anna Doubravová  93 vstupenek = 93 sekund (zbývá 17 544)

34. DEN s Iveta Nádvorníková  86 vstupenek = 86 sekund (zbývá 17 637)

33. DEN s Martin Pelikán  66 vstupenek = 66 sekund (zbývá 17 723)

32. DEN s Olga Radimecká, Alena Fiedlerová, Dana Kasalová  92 vstupenek = 92 sekund (zbývá 17 789)

31. DEN s Tomáš Zdechovský 95 vstupenek = 95 sekund (zbývá 17 881)

30. DEN s Jaroslav Beránek, Radek Vondráček, Fanda Kovář, Arnošt Smólka, Leona Lepší a Káťa Filipi

96 vstupenek = 96 sekund (zbývá 17 976)

29. DEN - 90 vstupenek =90 sekund (zbývá 18 072)

28. DEN s Carstenem z Dánska - 55 vstupenek =55 sekund (zbývá 18 162)

27. DEN s Hana Klimešová - 87 vstupenek =87 sekund (zbývá 18 217)

26. DEN s Jan Smejkal a Jan Čech - 131 vstupenek =131 sekund (zbývá 18 304)

25. DEN - 191 vstupenek =191 sekund (zbývá 18 435)

24. DEN - 85 vstupenek = 85 sekund (zbývá 18 626)

23. DEN  s Petr Jiříček - 40 vstupenek = 40 sekund (zbývá 18 711)

22. DEN - 29 vstupenek = 29 sekund (zbývá 18 751)

21. DEN - 55 vstupenek = 55 sekund (zbývá 18 780)

20. DEN - 19 vstupenek = 19 sekund (zbývá 18 835)

19. DEN - 92 vstupenek = 92 sekund (zbývá 18 854)

18. DEN - 84 vstupenek = 84 sekund (zbývá 18 946)

17. DEN - 35 vstupenek = 35 sekund (zbývá 19 030)

16. DEN - 37 vstupenek = 37 sekund (zbývá 19 065)

15. DEN - 44 vstupenek = 44 sekund (zbývá 19 102)

14. DEN s Jan Čech - 46 vstupenek = 46 sekund (zbývá 19 146)

13. DEN - 49 vstupenek = 49 sekund (zbývá 19 192)

12. DEN - 79 vstupenek = 79 sekund (zbývá 19 241)

11. DEN - 33 vstupenek = 33 sekund (zbývá 19 320)

<

10. DEN - 44 vstupenek = 44 sekund (zbývá 19 353)

9. DEN s Marek Urban - 36 vstupenek = 36 sekund (zbývá 19 397)

8. DEN - 26 vstupenek = 26 sekund (zbývá 19 433)

7. DEN - 35 vstupenek = 35 sekund (zbývá 19 470)

6. DEN - 41 vstupenek = 41 sekund (zbývá 19 505)

5. DEN - 51 vstupenek = 51 sekund (zbývá 19 548)

4. DEN - 122 vstupenek = 122 sekund (zbývá 19 599)

3. DEN - 223 vstupenek = 223 sekund (zbývá 19 721)

 

2. DEN - 44 vstupenek = 44 sekund (zbývá 19 944)

 

1. DEN - 12 vstupenek = 12 sekund (zbývá 19 988)

 

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.