Zámecké návrší volá o pomoc. Podpořte nás prosím.

Více informací
Zámecké návrší v Litomyšli volá o pomoc
David Zandler

Autor článku: David Zandler

Proč potřebujeme vaši pomoc

Stejně jako celý svět, i nás zasáhla pandemie koronaviru. Ze dne na den jsme přišli o velkou část příjmů. Přestaly se pořádat akce, nikdo se u nás neubytoval a zavřít jsme museli pro turisty i kostel Nalezení sv. Kříže. Teď už je vše na dobré cestě, ale i když šetříme, kde se dá, pořád nám v rozpočtu chybí peníze za období, kdy jsme museli mít vše zavřeno.

Jako příspěvková organizace bohužel nemáme nárok na státní kompenzace. Nemůžeme si jako jiné firmy zažádat o kompenzace na platy zaměstnanců. A peníze bohužel chybí i městu Litomyšl.
Hrozí nám, že budeme muset propouštět zaměstnance, rušit tradiční akce a omezovat otevírací dobu.
Potřebujeme proto vaši pomoc. Nechceme od vás dary, ale úplně nám bude stačit, když nám pomůžete si potřebné peníze poctivě vydělat.

 

Jak nám můžete pomoci?

Kupte si vstupenku

Udělejte si výlet do Litomyšle a kupte si vstupenku do kostela Nalezení sv. Kříže. Pokud vás to totiž udělá alespoň 20 000, tak náš problém přestane existovat. Pokud jste z daleka, tak si můžete koupit i elektronickou vstupenku a platit vám bude až do konce příštího roku. Tenhle výlet za to rozhodně stojí, a vy nám tím navíc neskutečně pomůžete.

   Kupte si prosím vstupenku

 

Pořádejte u nás akci

Na Zámeckém návrší pronajímáme úžasné prostory. Pořádají se tu svatby, konference, školení, firemní večírky i koncerty. Řekněte o nás lidem, kteří akce pořádají. Rozhodně o nás všichni nevědí a vy nám můžete pomoci to změnit.

 Pronajměte si naše prostory

 


Sdílejte nás na sociálních sítích a natočte vlastní video s pozvánkou

Sledujte naše stránky a sdílejte prosím naše příspěvky. Na drahou reklamu teď nemáme peníze, ale s vaší pomocí se o nás může dozvědět klidně celý svět.

>> Natočte vlastní video s pozvánkou do Litomyšle a sdílejte ho na sociálních sítích. Podívejte se kdo všechno už video natočil a jak můžete natočit to své.

  Sdílejte toto video na sociální síti - klidně opakovaně :-)

 

Ubytujte se u nás

Naše organizace provozuje na Zámeckém návrší také ubytování. Apartmán UNESCO a ubytování Za Hubičku. Přijeďte na výlet a bydlete u nás.

  Ubytujte se u nás

Podpořte prosím Zámecké návrší.
#jetotadybozi


Sledujte osobní výzvu ředitele

Rozhodl jsem se spojit záchranu našeho rozpočtu s osobní výzvou. Každé ráno se půjdu vykoupat do potoka a za každou prodanou vstupenku tam vydržím jednu vteřinu. Spočítal jsem si, že pokud vás přijde opravdu 20 tisíc, tak mě letos čeká celkem přes 5,5 hodiny studeného koupání. A z každého vám natočím video s informacemi o aktuálním dění na návrší. Přijeďte prosím do Litomyšle a kupte si vstupenku. Moc nám tím pomůžete.
David Zandler – ředitel organizace

Chcete se přidat a koupat se ráno se mnou? Napište mi, nebo zavolejte: 777 100 897, david.zandler@zamecke-navrsi.cz
Budu se těšit :-)

27. DEN s Hana Klimešová - 87 vstupenek =87 sekund (zbývá 18 217)

26. DEN s Jan Smejkal a Jan Čech - 131 vstupenek =131 sekund (zbývá 18 304)

25. DEN - 191 vstupenek =191 sekund (zbývá 18 435)

24. DEN - 85 vstupenek = 85 sekund (zbývá 18 626)

23. DEN  s Petr Jiříček - 40 vstupenek = 40 sekund (zbývá 18 711)

22. DEN - 29 vstupenek = 29 sekund (zbývá 18 751)

21. DEN - 55 vstupenek = 55 sekund (zbývá 18 780)

20. DEN - 19 vstupenek = 19 sekund (zbývá 18 835)

19. DEN - 92 vstupenek = 92 sekund (zbývá 18 854)

18. DEN - 84 vstupenek = 84 sekund (zbývá 18 946)

17. DEN - 35 vstupenek = 35 sekund (zbývá 19 030)

16. DEN - 37 vstupenek = 37 sekund (zbývá 19 065)

15. DEN - 44 vstupenek = 44 sekund (zbývá 19 102)

14. DEN s Jan Čech - 46 vstupenek = 46 sekund (zbývá 19 146)

13. DEN - 49 vstupenek = 49 sekund (zbývá 19 192)

12. DEN - 79 vstupenek = 79 sekund (zbývá 19 241)

11. DEN - 33 vstupenek = 33 sekund (zbývá 19 320)

<

10. DEN - 44 vstupenek = 44 sekund (zbývá 19 353)

9. DEN s Marek Urban - 36 vstupenek = 36 sekund (zbývá 19 397)

8. DEN - 26 vstupenek = 26 sekund (zbývá 19 433)

7. DEN - 35 vstupenek = 35 sekund (zbývá 19 470)

6. DEN - 41 vstupenek = 41 sekund (zbývá 19 505)

5. DEN - 51 vstupenek = 51 sekund (zbývá 19 548)

4. DEN - 122 vstupenek = 122 sekund (zbývá 19 599)

3. DEN - 223 vstupenek = 223 sekund (zbývá 19 721)

 

2. DEN - 44 vstupenek = 44 sekund (zbývá 19 944)

 

1. DEN - 12 vstupenek = 12 sekund (zbývá 19 988)

 

Mohlo by vás zajímat

Zámecké návrší v Litomyšli volá o pomoc

Zámecké návrší v Litomyšli volá o pomoc

Stejně jako celý svět, i nás zasáhla pandemie koronaviru. Ze dne na den jsme přišli o velkou část příjmů. Přestaly se pořádat akce, nikdo se u nás neubytoval a zavřít jsme museli pro turisty i kostel Nalezení sv. Kříže. Teď už je vše na dobré cestě, ale i když šetříme, kde se dá, pořád nám v rozpočtu chybí peníze za období, kdy jsme museli mít vše zavřeno.

Přečíst celý článek
David Zandler

Autor článku: David Zandler

Ubytování v srdci UNESCO

Ubytování v srdci UNESCO

Chcete poznat Litomyšl opravdu dobře? Potom vám jeden den rozhodně stačit nebude. Až budete v Litomyšli hledat ubytování, určitě si nenechte ujít příležitost bydlet přímo v srdci památky UNESCO a v domě, ve kterém se narodil Bedřich Smetana.

 

Přečíst celý článek
David Zandler

Autor článku: David Zandler

Máte dotaz? Zeptejte se nás. Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.


Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.