Starší videa z koupací výzvy 51. až 100. den

100. DEN s Pavel Boštík, Martin Dvorak, Jan Škeřík, David Šimek, Jan Smejkal, Jaroslav Karlík, Marek Will, Michal Vodehnal, Martin Švec 38 vstupenek = 38 sekund (zbývá 12 034)

99. DEN 38 vstupenek = 38 sekund (zbývá 12 072)

98. DEN 57 s Petr Zaal vstupenek = 57 sekund (zbývá 12 110)

97. DEN 29 vstupenek = 29 sekund (zbývá 12 167)

96. DEN 103 vstupenek = 103 sekund (zbývá 12 196)

95. DEN 59 vstupenek = 59 sekund (zbývá 12 299)

94. DEN 36 vstupenek = 36 sekund (zbývá 12 358)

93. DEN 60 vstupenek = 60 sekund (zbývá 12 394)

92. DEN 39 vstupenek = 39 sekund (zbývá 12 454)

91. DEN 27 vstupenek = 27 sekund (zbývá 12 493)

90. DEN s Peter Nožina 39 vstupenek = 39 sekund (zbývá 12 520)

89. DEN 88 vstupenek = 88 sekund (zbývá 12 559)

88. DEN 178 vstupenek = 178 sekund (zbývá 12 647)

87. DEN s Marek Vraspír, Jachym Janypka, Lukáš Daniš a Michal Bartoš 53 vstupenek = 53 sekund (zbývá 12 825)

86. DEN s Jirka Skalický 6 vstupenek = 6 sekund (zbývá 12 878)

85. DEN 33 vstupenek = 33 sekund (zbývá 12 884)

84. DEN 8 vstupenek = 8 sekund (zbývá 12 917)

83. DEN 36 vstupenek = 36 sekund (zbývá 12 925)

82. DEN s Josef Dvořák a Jan Vavřín 71 vstupenek = 71 sekund (zbývá 12 961)

81. DEN s Ondřej Knedla a Jan Knedla 124 vstupenek = 124sekund (zbývá 13 032)

80. DEN 79 vstupenek = 79sekund (zbývá 13 156)

79. DEN 76 vstupenek = 76 sekund (zbývá 13 235)

78. DEN 92 vstupenek = 92 sekund (zbývá 13 311)

77. DEN s Daniel Brýdl 52 vstupenek = 52 sekund (zbývá 13 403)

76. DEN 66 vstupenek = 66 sekund (zbývá 13 455)

75. DEN s Jan Jiráň 103 vstupenek = 103 sekund (zbývá 13 521)

74. DEN 99 vstupenek = 99 sekund (zbývá 13 624)

73. DEN 97 vstupenek = 97 sekund (zbývá 13 723)

72. DEN s Lucie Plíšková 114 vstupenek = 114 sekund (zbývá 13 820)

71. DEN 89 vstupenek = 89 sekund (zbývá 13 934)

70. DEN 116 vstupenek = 116 sekund (zbývá 14 023)

69. DEN 89 vstupenek = 89 sekund (zbývá 14 139)

68. DEN s Marek Vraspír 78 vstupenek = 78 sekund (zbývá 14 228)

67. DEN s Marek Jan Štěpán 158 vstupenek = 158 sekund (zbývá 14 306)

66. DEN 79 vstupenek = 79 sekund (zbývá 14 464)

65. DEN s Petra Pavienská a Lukáš Suchý 103 vstupenek = 103 sekund (zbývá 14 543)

64. DEN s Jana Horáčková, Jana Havlíčková, Lea Čechová a Jan Čech 92 vstupenek = 92 sekund (zbývá 14 646)

63. DEN s Veronika Dvořáková a Eliška Baťová 147 vstupenek = 147 sekund (zbývá 14 738)

62. DEN s Black Angels 91 vstupenek = 91 sekund (zbývá 14 885)

61. DEN 95 vstupenek = 95 sekund (zbývá 14 976)

60. DEN s Jiří Valášek 101 vstupenek = 101 sekund (zbývá 15 071)

59. DEN 85 vstupenek = 85 sekund (zbývá 15 172)

58. DEN s Matěj Zandler 15 vstupenek = 15 sekund (zbývá 15 257)

57. DEN s Jan Smejkal, Leona Čechová, Jan Čech 177 vstupenek = 177 sekund (zbývá 15 272)

56. DEN s Miroslav Jandera 57 vstupenek = 57 sekund (zbývá 15 449)

55. DEN s Sylva Patíková 40 vstupenek = 40 sekund (zbývá 15 506)

54. DEN s Ilona Janoušková 160 vstupenek = 160 sekund (zbývá 15 546)

53. DEN s Hana Křehlíková a Petr Víšek 85 vstupenek = 85 sekund (zbývá 15 706)

52. DEN 148 vstupenek = 148 sekund (zbývá 15 791)

51. DEN s Adam Vodehnal 115 vstupenek = 115 sekund (zbývá 15 939)

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.