Zpět: Úvod / Návštěvnický program

Regionální muzeum v Litomyšli

Litomyšl - město kultury a vzdělanosti

 

Litomyšlské muzeum bylo založeno v roce 1891. V roce 1926 se přestěhovalo do rozlehlé barokní budovy bývalého piaristického gymnázia postavené v letech 1714-1718. Na gymnáziu, později státním, vyučoval mj. i Alois Jirásek. V roce 2004 bylo dosavadní městské muzeum přeměněno na muzeum regionální s působností na území okresu Svitavy a jeho zřizovatelem se stal Pardubický kraj. V letech 2012-2014 prošlo generální rekonstrukcí podle návrhů architekta Josefa Pleskota. Vznikla zde nová stálá expozice, jejíž součástí jsou také unikátní archeologické nálezy, které byly právě díky přestavbě objeveny.


Nová stálá expozice "Litomyšl – město kultury a vzdělanosti" představuje bohaté dějiny města od jeho počátků až do současnosti. Naleznete zde řadu unikátních předmětů, zajímavostí, kuriozit i doprovodných programů. Expozice zaujme každého, od kulturních turistů, přes školy až po rodiny s dětmi. Je tematicky členěna na devět částí – Zámecké návrší, Kabinet starších dějin, Kabinet přírodovědný a technický, Kabinet zeměpisný, Kabinet etnografický, Kabinet moderních dějin, Spolek střelců do terče a Lapidárium. V budově muzea najdete také řadu doprovodných programů – dětskou expozici Račte vstoupit!, Převlékárnu pro děti nebo hru Minulé životy. Pro školy nabízí muzeum výukové programy.

 

Aktuální informace o krátkodobých výstavách Regionálního muzea naleznete v kalendáři výstav.